Publiceringsprocessen

Alla böcker publicerade av Lund University Press (LU Press) har genomgått följande stadier:

 • Inlämning av fullständigt manus av författaren/författarna eller redaktören/redaktörerna (hädanefter ’författaren’)
 • Initialt beslut av förläggaren att ta upp bokprojektet som ett ärende i redaktionsrådet
 • Beslut av redaktionsrådet att skicka ut manuset till peer reviewers
 • Positiva utlåtanden från peer reviewers, samt tillfredsställande svar från författaren på ev. frågor och kritik som framkommit i utlåtandena
 • Utgivningsbeslut av redaktionsrådet
 • Undertecknande av kontrakt mellan författaren och LU Press
 • Översättning till engelska, alternativt språkgranskning av manus på engelska
 • Bearbetning av det slutgiltiga engelskspråkiga manuset, inkl. omsorgsfull copy-editing, på Manchester University Press (Manchester UP)
 • Konsultationer mellan författaren, LU Press och Manchester UP angående layout och design (inkl. omslagsutformning), ev. bildmaterial och marknadsföring
 • Framställning av ’the first digital file’,  basdokumentet innehållande den färdiga boken
 • Samtidig publicering i tryckt form och Open Access, det senare via OAPEN-plattformen, av Manchester UP
 • Införande i Manchester UP:s katalog och på dess webbplats, liksom försäljnings- och marknadsföringsinsatser enligt de riktlinjer som gäller för Manchesters egna böcker.

Därutöver kan processen ovan ha föregåtts av samråd mellan författaren och båda universitetsförlagen på grundval av en bokpresentation, ett s.k. ’book proposal’, som insänts av författaren. Kontrakt skrivs enbart för fullständiga manuskript, men en presumtiv LU Press-författare är välkommen att skicka in ett ’proposal’ för en tilltänkt bok. Ser det intressant ut, får författaren feedback både från LU Press och från Manchester UP.
Sidansvarig: Marianne.Thormahlenenglund.luse | 2020-06-22