Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för Humanistiska och teologiska fakulteternas webbplats

Humanistiska och teologiska fakulteterna står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.lunduniversitypress.lu.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Lund University Press webbplats. Senaste bedömningen gjordes den 1 november 2021.

Vi har använt webbläsartilläggen WAVE Web Accessibility Evaluation Tool samt AccessMonitor vid utvärderingen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från HT-fakulteternas webbplats i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta Malin Sjöberg, malin.sjoberg@kansliht.lu.se. Svarstiden är normalt två dagar. Du kan även ringa på 046–222 41 34.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta Malin Sjöberg så att vi får veta att problemet finns och kan försöka åtgärda dem.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Sidansvarig: Marianne.Thormahlenenglund.luse | 2021-11-01