Välkommen till nya Lund University Press – ett akademiskt förlag för tjugohundratalet!


 
Lund University Press syftar till att föra ut högklassig lundensisk forskning till en global publik.  Lund University Press ger ut monografier och antologier skrivna direkt på engelska för en internationell publik samt översättningar av böcker som först skrivits på svenska (eller något annat på HT förekommande språk). Böckerna består alla av framstående lundaforskning, som i och med publiceringen på Lund University Press kanaliserats rakt in i det globala vetenskapliga samtalet.

Författare som vill ge ut sina arbeten på förlaget ansöker om utgivning.