Köp våra böcker

Bonnie Clementsson
Incest in Sweden, 1680–1940:
A history of forbidden relations

Du kan beställa boken på Manchester University Press
Boken finns också Open Access

Edited by Svante Norrhem and Erik Thomson
Subsidies, diplomacy, and state formation in Europe, 1494–1789
Economies of allegiance

Du kan beställa boken på Manchester University Press
Boken finns också Open Access

Edited by Barbara Czarniawska and Orvar Löfgren Overwhelmed by overflows?
How people and organizations create and manage excess

Du kan beställa boken på Manchester University Press.

Boken finns också Open Access.

 

Mia-Marie Hammarlin
Exposed: Living with scandal, rumour and Gossip

Du kan beställa boken på Manchester University Press.

Boken finns också Open Access.

Eric Pudney Scepticism and belief in English witchcraft drama, 1583–1681.

Du kan beställa boken på Manchester University Press.

Boken finns också Open Access.

Första boken på Lund University Press är Johan Östlings Humboldt and the modern German university – An intellectual history, tidigare utkommen på svenska på Atlantis förlag 2016, nu i översättning till engelska.

Du kan beställa bokenManchester University Press.

Den finns också Open Access.