lu.se

Lund University Press

Lunds universitet

Köp våra böcker

Humboldt and the modern German university : An intellectual history

Första boken på Lund University Press är Johan Östlings Humboldt and the modern German university – An intellectual history, tidigare utkommen på svenska på Atlantis förlag 2016, nu i översättning till engelska.

Du kan beställa boken Manchester University Press.

Den finns även fritt tillgänglig som pdf i OAPEN.

Eric Pudney

Eric Pudney Scepticism and belief in English witchcraft drama, 1583–1681.

Du kan beställa boken på Manchester University Press.

Boken finns också fritt tillgänglig som pdf OAPEN.