lu.se

Lund University Press

Lunds universitet

Köp våra böcker

De första böckerna på Lund University Press väntas under våren 2018. Först ut blir Johan Östlings Humboldts universitet, utkommen på svenska på Atlantis förlag 2016, i översättning till engelska.

Redan nu kan du förbeställa boken på Manchester University Press. Klicka här.